Hotline: 0903662905

Chương trình khuyến mãi 20/10/2016

 04/10/2016  Đăng bởi: nguyễn duy dũng phúc

I.    THỜI GIAN
Thời gian: 

+ Áp dụng từ ngày 01/10-20/10/2016 

II.    NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
+ Giam 200k cho các sản phẩm ví hộp cầm tay. 

+ Tặng thêm voucher 100k cho tất cả các đơn đặt hàng tại website.

Viết bình luận của bạn: